Eriksgatan är avstängd

18 – 29 maj kommer man utföra flera arbete på Eriksgatan mellan Artillerigatan och Repslagargatan. Räkna med buller mellan klockan 06.00 och 20.00.

Under arbetet kommer hela eller delar av Eriksgatan vara avstängd för all genomfartstrafik förutom kollektivtrafiken. Leveranser till och från fastigheter berörs inte. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte av avstängningen.Torsdagen den 28 maj asfalteras samtliga korsningar och då kommer trafiken stoppas helt, även för kollektivtrafik dock max två timmar per korsning.

Det här gör Landskrona stad:
– Asfaltering av Eriksgatan mellan Artillerigatan och Repslagargatan (PEAB).
– Byte av ventiler och brandposter (NVSA).
– Reparationer och utbyte av dagvattenledningar (PEAB).
– Gjuter om ram till telebrunnar (Transtema).

Trafiken:
– All trafik leds om via Carl XI:s väg, Artillerigatan samt Gjörloffsgatan och Järnvägsgatan.

Buss:
– Hvilans hållplats för södergående trafik flyttas under projektets gång till Repslagargatan.
– Stadsbusslinje 3 ställs in torsdagen den 28 maj mellan klockan 12.00 och 14.00.Har du frågor om avstängningen är du välkommen att kontakta kundtjänst Gata & park, 0418-47 04 00, måndag-fredag kl. 08.00-12.00.