Första bilden på nya räddningsbåten

Här är den första skissen på hur den nya räddningsbåten i Landskrona kan komma att se ut. Den 18 maj skrevs kontraktet mellan Landskrona räddningstjänst det finska varvet Kewatec AluBoat.

Räddningsbåten används huvudsakligen till ambulanstransporter från Ven men även till att transportera över brandmän vid olyckor och bränder.

Den nya båten kommer bli 13,7 meter lång och 3,7 meter bred. Topphastighet kommer bli runt 35 knop. Båten är utrustad med två dieselmotorer med Volvo Penta IPS system.
Förutom det senaste inom ambulansutrusning kommer båten även att utrustas för sjöräddningsuppdrag och brandsläckning. Det innebär bland annat att man kommer installera en vattenkanon och värmekamera.

Just nu använder man Svärdet från -99. Båten har en lång rad brister; Bland annat är utrustningen omodern, radarn är dålig, pumparna fungerar inte som dem ska så man kan inte släcka bränder till sjöss eller länspumpa. Den är även opålitlig och svår att hitta reservdelar till.

I maj 2018 levereras den nya båten. Vad den kommer att heta är fortfarande oklart.

Namnet Svärdet kommer från ett handelsfartyg som byggdes om till örlogsfartyg. Fartyget sjönk i rännan in till Landskrona hamn år 1658 efter Sjöslaget i Öresund mot danskar och holländare.

Nya räddningsbåten
Ambulance_Landskrona

Svärdet
264-2057_Svärdet1