Övriga nyheter

Försvarsmakten i Glumslöv

En av försvarsmaktens avancerade radar underrättelseenhet 23 stod idag uppställd utanför Glumslöv. Det är oklart i vilket syfte.

Underrättelseenhet 23, UndE 23, är en av världens modernaste markbaserade centralspaningsradarstationer. Den används för att övervaka luftrummet för att ge luftlägesbild. Den kan självklart lokalisera flygplan och helikoptrar men även mindre föremål som kryssningsrobotar och artillerigranater.  Men informationen kan man både varna egna trupper på marken för fara men även ge information till luftvärnet för att slå ut fiende.

UndE 23 används bland annat i Nordic battle group (NBG) för att kunna varna för inkommande artilleri mot en bas. Den kan ge förvarningstid mellan 30 – 60 sekunder.

160118_Radar_2