Landskrona

Kollision mellan bil och lastbil

E6: En trafikolycka har inträffat på E6:an, precis söder om Landskrona Norra, i södergående riktning. Det är en lastbil som kört på en personbil.
Oklart skadeläge.