Landskrona

Kollision vid idrottshallen

Vid 17:30 inträffade en kollision i korsningen Karlslundsvägen – Idrottsvägen. De materiella skadorna blev stora, men ingen person ska ha kommit till skada. Ambulans och räddningstjänst behövde aldrig åka till platsen.