Omkrets

Lastbil kollidera med personbilar

En kollision inträffar mellan två personbilar och en lastbil i södergående riktning på E 6 i höjd med Milstolpen. Ingen person kom dock till skada i kollisionen. Dock fick E6 spärras av under räddningsarbetet. Under bärgningsarbetet kunde ett körfält öppnas.

Enheter på plats:
Ambulans
: Oklart
Brandkår: 264-2020, 264-2030, 264-2080
Polis: Oklart

Lämna ett svar