Omkrets

Lastbil läckte oxygen

Vid 18:30 larmades räddningstjänsten till väg 17 utanför Billeberga efter att en lastbil börjat läcka gas. Lastbilen kunde så småningom själv ta sig från platsen trots läckaget. När gasen, som befann sig i vätskefas, slog i marken rök det till. Gasen var vanligt syre. Gasen var kylkondenserad vilket innebär att gasen kyls ner till under kokpunkten så den övergår till vätskefas. På så sätt underlättas transport.

Farlighetsnumret 225 betyder kyld kondenserad gas som är oxiderande(brandunderstödjande). UN-numret 1073 betyder syre (oxygen), kyld, flytande.

Uppdatering. Lastbilen hade aldrig något läckage utan det är en säkerhetsfunktion som är inbyggd.

Lämna ett svar