Landskrona

Lastbilssläp välte på E6

Vid åttatiden välte ett lastbilssläp på E6:an vid trafikplats Landskrona Södra i södergående riktning. Det var två containrar som lagt sig i diket. I samband med detta kommer en större mängd jord upp på vägbanan. Ingen person kom till skada. Endast vänstra körfältet var öppet. Köerna varade hela dagen.