Omkrets

Lastbilssläp välte på E6

Ett lastbilssläp välte av okänd anledning på E6, södergående körriktning, i höjd med Ramlösa. Det oklart om någon skadats i samband med olyckan, det rådde begränsad framkomlighet förbi olycksplatsen och bilkö bildades.

Lämna ett svar