Väder

Mycket stor brandrisk

Just nu är det mycket stort brand- och antändningsrisk i skog och mark. En brand kan sprider sig och utvecklas mycket snabbt. Brandriskvärdet är 5 på en skala från 1 – 5E.

ELDNINGSFÖRBUD RÅDER

Du får lov att grilla med grill i din trädgård. Det går lika bra att använda de grillplatserna som finns på flera håll i kommunen.

Definition

5E – Extremt stor brandrisk – Eldningsförbud. Svåra förhållande. Sprider sig otroligt snabbt. 
5 – Mycket stor brandrisk – Eldningsförbud. Sprider sig mycket snabb
4 – Stor brandrisk – Eldningsförbud. Branden sprider sig.
3 – Normal brandrisk Vegetationen brinner, men inte med särskilt stor spridningshastighet.
2 – Liten brandrisk I vissa typer av skog kan det vara svårt för en brand att sprida sig.
1 – Mycket liten brandrisk