Övriga nyheter

”Nya” brandstationen fyller 20 år

För 20 år sedan, den 1 juli 1996, invigdes den nya brandstationen i Landskrona.

Anledningarna till att man byggde en ny brandstation var många, bland annat hade den gamla blivit för trång. Den gamla brandstationen (idag biblioteket) stod färdig 1906, alltså 90 år innan man flyttade in i den nya på Marieberg. S.A. Dencker blev brandkårens förste brandchef.

Gamla_1
Gamla brandstationen året den invigdes.

Redan 1663 har Landskrona haft skriftliga brandförordningar för att förebygga eller dämpa verkningar av bränder. På den tiden var riskerna med eldsvåda mycket stor på grund av sättet man byggde, bland annat med träkonstruktioner och halmtak.

1680 fick Landskrona fasta brandväktare i kyrktornet på Johannes döparens kyrka och senare i Sofia Albertina. De hade till uppgift att spana och varna invånarna vid brand. Släckningen sköttes av utsedda män bland borgerskapet. Släckutrustningen bestod huvudsakligen av spannar och några få handdrivna sprutor. Vattnet forslades fram med hästskjuts.

De sista brandväktarna
Stadens sista tornväktarna

Tack vare att man byggde vattenverket på 1870-talet fick man snabbare tillgång till vatten i stora delar av staden. Ungefär samtidigt anskaffades första ångsprutan vilket var en väsentlig förbättring. 1903 beslöt man att sätta ihop en fast brandstryka och bygga en särskild brandstation. 1906 var brandstationen klar och sedan dess har Landskrona haft en brandstyrka på heltid.

Idag finns det alltid åtta stycken i styrkan som tjänstgör, sex brandmän och två befäl. De har 90 sekunder på sig att åka ut genom portarna. Det gäller dygnet runt, alla dagar i veckan.
Man har idag en befälsbil, två släckbilar, ett höjdfordon (hävare) och en tankbil som rymmer nästan 10 kubik vatten. Räddningstjänsten ombesörjer även ambulanstransporter från Ven. Det gör man genom räddningsbåten Svärdet som ligger nere vid Nyhamn

Gamla_2
Brandstyrkan uppställda framför Rådhuset
Gamla_4
Kommenderingstavla från Gamla brandstationen
Gamla_3
Gamla brandstationen
Nya_1
Nya brandstationen

Gamla_6