Omkrets

Polisen letar ägare till silverbestick

Under tisdagen genomförde ett antal civilklädda poliser en husrannsakan i en bostad på Söderåsen. I bostaden påträffades narkotika, medicin som är narkotikaklassad och misstänkt stöldgods. Bland annat hittades silverbestick, (se bilden)

Känner du igen godset? Ring 114 14.
OBS – Polisanmälan om förlorat gods måste vara gjord innan och dessutom har polisen några kontrollfrågor som bara kan besvaras av rätt ägare. 

Mannen greps för narkotikabrott (innehav), stöld alternativt häleri samt narkotikabrott (brukande).

Foto; Polisen