Väder

Risk för stora rengmängder

Under torsdagen finns det risk för tidvis kraftiga skurar som kan ge större mängder regn på kort tid, mellan 20 – 40 mm. Det kan medföra översvämmade vägar samt översvämning i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag.

Observera att detta INTE är en varning. Om prognoserna blir säkrare kan den ersättas av en varning.

Det är främst östra delarna som väntas drabbas hårdast. I Kalmar och Öland har SMHI gått ut med en Klass 2 -varning för Mycket stora regnmängder.