Rondellen 33 lågor avstängd fram till sommaren

På grund av att man bygger om rondellen kommer den delvis att stängas av från 24 november till 1 juli 2018.

En tillfällig väg har byggts som ska leda trafiken förbi cirkulationsplatsen under tiden bygget pågår. Därefter byggs platsen om med start på Östergatan. Projektet innebär mycket ledningsarbeten. Tanken är att trafiken ska flyta så bra som möjligt under tiden.
Vissa busshållplatser kommer inte att trafikeras under ombyggnationen.

OM PROJEKTET

Ombyggnationen är en del av den nya entrén till stadskärnan. Bland annat kommer Östergatan och Lundåkragatan kopplas till cirkulationsplatsen.

Man har i tidigare etapper redan flyttat träden till andra delar i Landskrona. När nya rondellen är klar så har ett 50-tal nya träd planterats.

När platsen är färdigställd kommer rondellen, ytan i mitten, vara större och innehålla fler träd och mer grönska. Rondellen kommer även i framtiden att innehålla fontänen med 33 lågor.

På delar av Östergatan och Regeringsgatan kommer en så kallad share space-yta att skapas. Det är en gemensam yta för bil-, cykel och gångtrafik, där trafiken sker på fotgängarnas och cyklisternas villkor.

De nya ytorna som anläggs kommer till stor del att bestå av marktegel. Materialet har historiskt används på många platser i Landskrona och vi vill knyta an till traditionen. Marktegel är ett material som åldras vackert och håller en god kvalitet på längre sikt.

1709-osterport-webb
Bild: Landskrona Stad