Sport

SM: Fallskärmshoppning – Precisionslandning

Under lördagen genomfördes precisionslandning med fallskärm.

Precisionshoppning går ut på att landa på en exakt plats efter ett kort frifall. Det handlar om att landa på en mätplatta som registrerar precisionen i landning i centimeters avvikelse från plattans centrum. Man hoppar ur flygplanet på 800-1 000 meters höjd och utlöser fallskärmen direkt. Utövarna tävlar både i lag och individuellt.

Flygplanen startar på Enoch Thulins flygplats och hopparna landar på Exercisfältets idrottsplats.