Landskrona

Störd av dovt muller inatt?

Var du en av många som stördes av ett dovt och genomskärande muller inatt runt 01-03-tiden? Här får du svaret!

Det var det polskt örlogsfartyg ORP Gniezno som seglade norrut genom Öresund på sin väg mot Oslo.

ORP Gniezno är ett min- och transportfartyg tillhörande Lubin-klassen. Fartygen är designat för att användas vid landstigning och utläggning av sjöminor. Vid landstigning kan dessa fartyg bära 135 full utrustade soldater, alternativt nio stycken ryska T-72 pansarvagnar. Vid minering kan de bära 134 sjöminor