Stormvarning för Skåne

SMHI har gått ut med en orange varning för Skåne när stormen Malik drar in under lördagen. Det kommer vara vindstyrka upp mot 30 m/s och lokalt även en över 30 m/s. Dessutom har SMHI också utfärdat en orange varning för högt vattenstånd längs kusten då vattnet kan nå 140-160 cm över det normala.

Man kan räkna med omkringflygande föremål, nedfallna träd och mycket begränsad framkomlighet på vägarna. Delar av tågtrafiken har ställts in och troligen kommer Öresundsbron stängas av tillfälligt

Håll dig uppdaterad via:
Trafikverket (www.trafikverket.se)
SMHI (www.smhi.se)
Sveriges Radio

Några viktiga telefonnummer:
112 – Akut fara
113 13 – Information
010-490 97 00 – NSVA (Avlopp & Vatten)
020-88 00 22 – E.ON (Strömförsörjning)
0418-47 33 01 – Landskrona Energi (AKUT driftsstörning)


Vad betyder de nya varningarna?

Gul varning

 • Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten.
  Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.
 • Vad ska du göra?
  Allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder om man bor eller vistas i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.
 • Vad ska offentlig verksamhet göra?
  Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa de verksamheter som är extra riskutsatta avseende förväntad väderutveckling.

Orange varning

 • Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten.
  Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.
 • Vad ska du göra?
  Allmänheten avråds från att genomföra aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt uppmanas att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.
 • Vad ska offentlig verksamhet göra?
  Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör överväga höjning av intern beredskap, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt anpassa verksamheter inför kommande väderutveckling.

Röd varning

 • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten.
  Väderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade.
 • Vad ska du göra?
  Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.
 • Vad ska offentlig verksamhet göra?
  Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa verksamheter för att möta konsekvenser, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt höja intern beredskap inför kommande väderutveckling.