Landskrona

Svårt att nå 112

Just nu kan det vara svårt att nå 112 pga tekniska problem. Detta gäller hela södra Sverige.

Man håller just nu på att felsöka vad problemet kan bero på. Där finns ingen prognos på när detta kan vara löst.

Brandstationen i Landskrona och i Svalöv är utrustad med en larmtelefon på ytterväggen bredvid huvudingången. Denna kan användas av allmänheten vid nödsituationer under tillexempel telefonavbrott.