Landskrona

Test av kris-SMS

Landskrona stad kommer under måndagen den 26/9 testa att skicka ut ett testmeddelande via sms till alla Landskronabor som har ett registrerat mobilnummer på en adress i Landskrona.

Testet görs i samband med Krisberedskapsveckan, ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Så här kommer testmeddelandet att se ut:

Detta är ett testmeddelande från Landskrona stad i samband med Krisberedskapsveckan. Om det inträffar en kris kan detta vara ett sätt för oss att informera dig. Vill du veta mer: landskrona.se/sms
Du kan inte svara på detta meddelande och du behöver inte göra något.
Hälsningar Landskrona stad

Foto: JÉSHOOTS/Pexels