Larm om pistolman på Svalöfs gymnasium

Polisen är just nu på Svalöfs gymnasium med anledning av att en elev ringt polisen efter att ha sett en person med ett pistollinkande föremål inne på skolan. Polisen har stängt av ett område kring huvudbyggnaden och vaktar in och utgångar samtidigt som man genomsöker byggande. Skolan är till viss del utrymd och till viss del inrymd, dvs låst in sig i klassrummen. Skolan följer sina rutiner för dessa situationer.
Larmet kom 10:45

Uppdatering Polisen har fått tag på en person som stämde in på signalement. Polisen finner inget vapen, och det finns inget som tyder på att den kontrollerade mannen skulle vara inblandad. Polisen kunde lämna platsen efter en dryg timme